School Captains

ANIRUDH THAKUR
2023

SPARSH CHAUHAN
2024

ARMAAN MAHAJAN
2022

ANIRUDHA AHLUWALIA
2021

PURVANSH KEPRATE
2020

ADHISHREY MOHAN SINGH SHAKTAN
2019

ARHANT MAHAJAN
2018

Arnav Nag
2017

Dhairya Chauhan
2016

Kotish Grover
2015

Aditya Sood
2014

Maatul Singha
2013

Divyank Sood
2012

Aneesh Handa
2011

Prateek Draik
2010

Amol Kapil
2009

Durgesh Nandan Singh
2008

Ankit Sharma
2007

Roerich Bansal
2006

Eklavya Kaul
2005

Bhanu Pratap Singh
2004

Rajat Dhingra
2003

Amogh Doger
2002
View All