ROLL OF HONOUR CLASS XII
CLASS - XII TOPPER STUDENTS
2020-2021
Science Stream

SAHIL KUMAR
95.6%

SANCHIT POPLI
95.6%

AMEEN SHAN
95.4%

CHIRAG CHAUHAN
95.4%

JASMAN SINGH KWATRA
95.4%

CHIRAG MEHTA
95%

VATSALYA SHARMA
95%

KARTIKAY SHARMA
94.8%

AMAN SHYAM
94.6%

ARYAN JHINA
94%

SARTHAK SOOD
93.8%

YASH VARDHAN AUKTA
93.6%

VIBHAV VASUDEVA
92.6%

AAYUSH JAMWAL
92.4%

KUSH SHARMA
92%

AKHIL MAHANT
91.6%

TUSHAR
91.4%

AVIRAL SINGH ASWAL
91.2%

ASHUTOSH VERMA
91%

PRANAV VERMA
90.8%

ABHAYA SOOD
90.6%

BHAVESH CHAUHAN
90.4%

NIRMAL S SAHOTA
90%

Commerce Stream

MITHIL AGGARWAL
95.8%

SIDHARTH SHARMA
95.8%

DHRUV KUTHIALA
95.4%

SARTHAK VERMA
93.2%

PARTH BHATIA
92.4%

JAITIK JASWAL
92.2%

NIRUPAM KAPUR
90.8%

AVINASH KAUSHAL
90.4%

AYUSH VERMA
90.4%
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

YEAR NAME BOARD PERCENTAGE
2011 PRATEEK AGGARWAL CBSE 93.40%
2010 SIDDHARTH LAKHANPAL ISC 90.33%
2009 SALIL SHARMA ISC 90.50%
2008 MANIK SHARMA ISC 86.50%
2007 ANIKET DOEGAR ISC 95.50%
2006 NISHANT THAKUR ISC 92.80%
2005 NAKUL SOOD ISC 92.00%
2004 PEEYUSH ROHELA ISC 91%
2003 LAKSHAY VRAT ISC 86.50%
2000 SIDHARTH VIJ ISC 84.20%
View All