ROLL OF HONOUR CLASS X
2020-2021
CLASS - X TOPPER STUDENTS
CBSE TOPPERS, 2020
ARMAAN MAHAJAN
(98.4%)
PAARTH KASHIV
(95.2%)
SUJAL SHARMA
(95%)
YASHWARDHAN KHAGTA
(95%)
AMISH KAPOOR
(94.6%)
PARTH KAUSHAL
(94.4%)
RISHABH GARG
(94.4%)
ARMAN NEGI
(94.2%)
ABHAV BHANOT
(94%)
SANIDHYA JAMWAL
(94%)
ANSHUM KISHORE KAUL
(93.8%)
MANAV KHANNA
(93.8%)
SAHIB SINGH ANAND
(92.8%)
KANWAR VEDANT SINGH
(92%)
MANYA KAISTHA
(92%)
ABHIRAJ SINGH
(91.8%)
DEVESH GAUTAM
(91.8%)
JOEY DEEP SINGH
(91.6%)
NALIN SHARMA
(91.6%)
PRAGUN DHAULTA
(91.6%)
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012

YEAR NAME BOARD PERCENTAGE
2011 PARIKSHIT SHARMA CBSE 10 Pts
2011 ARYAN KASHYAP CBSE 10 Pts
2011 UTKRISHT SINGH CBSE 10 Pts
2011 PARAS SHARMA CBSE 10 Pts
2011 MAYANK PLAHA CBSE 10 Pts
2010 ABHISHEK VERMA ICSE 96.26%
2009 APURAV SHARMA ICSE 94.29%
2008 ABHINAY SHARMA ICSE 93.86%
2007 DURGESH NANDAN SINGH ICSE 96%
2006 SAHIL THAKUR ICSE 97.20%
2005 ISHAAN SHARMA-1 ICSE 95.60%
2004 ARUN SHYAM ICSE 93.80%
2003 SOMIT GUPTA ICSE 94%
2002 SHASHANK SOOD ICSE 94%
2001 KAMAL VERMA ICSE 93.60%
View All